Управителен Съвет

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БПА

  ИЗБРАН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПА СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.10.2019 Г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р НАДЯ КИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОФ.Д-р ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОЖУХАРОВ

  СЕКРЕТАР: Д-р ДЕЯН СТОЯНОВ ХРУСАФОВ

  КОВЧЕЖНИК: ДОЦ. Д-р МАЯ ЙОРДАНОВА СТОИМЕНОВА-ПОПОВА

  ЧЛЕН: Д-р ДАНИЕЛА МАРИНОВА ИВАНАКОВА-ПАЧИКОВА

   

  Адрес за кореспонденция:
  София 1202
  бул. „Сливница” № 309

  BIC Code UNCRBGSF
  IBAN BG38 UNCR 9660 1000 6449 15 BGN
  IBAN BG56 UNCR 9660 1400 6449 46 EURO
  IBAN BG18 UNCR 9660 1100 6449 03 USD