Постоянни комисии и комитети

  ИЗБРАНИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПА СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.10.2019 Г.

  КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ.Д-р ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ЧУМПАЛОВА

  Членове

  1. Д-р ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА-СТОЕВАа
  2. Д-р ДЕСИСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА ПЕЙЧЕВА

  КОМИТЕТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

  Членове

  1. Д-р ИРИНА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА
  2. Д-р ЛЮДМИЛ ЗДРАВКОВ ТУМБЕВ
  3. Д-р ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПОПОВ
  4. Д-р ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДЖУПАНОВ

  КОМИТЕТ ПО УСТАВ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ.Д-р СТЕФАН ПЕТРОВ ПОПОВ

  Членове

  1. Д-р НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ЗЪБОВ
  2. Д-р ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ ПОПОВ