Постоянни комисии и комитети

  Контролна комисия:

  Председател – д-р Бойко Иванов

  Членове

  1. д-р Иванова
  2. д-р Юри Пулчев

  Комитет по професионална етика

  Председател – д-р Весели Палазов

  Членове

  1. д-р Стефан Попов
  2. д-р Даниел Попов
  3. д-р Наталия Борисова
  4. д-р Иван Тянев
  5. д-р Попова

  Комитет по Устав и професионални стандарти

  Председател – доц. д-р Петър Маринов

  Членове

  1. д-р Петър Петров
  2. доц. Ст. Попов
  3. д-р Ирина Лазарова