Покани

  Покана за Общо събрание

  Уважаеми колеги,

  Съобщаваме Ви, че съгласно решение на УС на БПА протокол №7/от
  01.03.2024г на 20.04.2024 година се свиква Общо събрание на БПА, което ще се
  проведе хотел Hyatt, гр. Правец с начален 16ч., в при следния дневен ред:
  • 1. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение Българска Психиатрична Асоциация за 2023г.
  • 2. Обявяване на Годишния финансов отчет на Сдружение Българска Психиатрична Асоциация за 2023 година в Агенция по вписване
  Председател на БПА
  Проф.д-р Христо Василев Кожухаров

  П О К А Н А

  Уважаеми Колеги,

  Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет,
  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БПА ще се проведе на 16.05.2020 г. от
  18.00 ч. в хотел “Wave Resort” – гр.Поморие.
   
  04.03.2020 г.

  Уважаеми колеги,

  уведодомяваме Ви, че на 06.03.2020 г. от 20:00 ч. в Аулата на Софийски университет ще се проведе Общо събрание с дневен ред: Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.

  Уважаеми колеги,

  уведодомявам Ви, че на 13.04.2019г. от 12:10ч. до 13:00ч. в Комплекс "Старосел", Хисаря ще се проведе Общо събрание с дневен ред:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018г.

   

  Покана за свикване на общо събрание - 29.09.2016 г.

  Съгласно решение на УС на БПА от 29.09.2016 година по инициатива на УС се свиква Общо събрание на БПА, което ще се проведе на 06.11.2016 г., неделя, с начален час 09:30, в к-кс Златни пясъци, хотел Интернационал, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за периода 2015 – 2016 година;

  2. Избор на заместник-председател (бъдещ председател);

  3. Избор на главен секретар;

  4. Избор на ковчежник;

  5. Избор на пети член на УС;

  6. Определяне на платените длъжности в УС и определяне на размера на заплащането;

  7. Определяне на числеността на Контролната комисия, избор на членове и председател на КК;

  8. Определяне на числеността на Комитет по етика, избор на членове и председател на КЕ;

  9. Определяне на числеността на Комитет по устава и професионалните стандарти, избор на членове и председател на КУПС;

  10. Обсъждане и приемане на основни насока и програма за дейността на УС за следващия едногодишен период на управление (до следващото редовно Общо събрание) с предложен предварителен работен вариант на програма;

  11. Утвърждаване на годишен бюджет на БПА и даване на мандат на УС за разпореждане с имуществото на БПА в определена финансова рамка (годишен бюджет) до следващото Общо събрание;

  12. Определяне на встъпителния и годишен членски внос на БПА, както и реда на събирането му;

  13. Други.

                                                

  доц. д-р Христо Кожухаров

  Председател на УС на БПА