Комисии и Комитети

  Предложения за промени в стандарта по психиатрия

  Състав на комитета:
  Председател: Доц. Светлозар Хараланов – УСБАЛНП "Св. Наум" 
  Членове: 
  1. Д-р Дора Атанасова – Държавна психиатрична болница, Пазарджик
  2. Д-р Теменужка Матева – Център за психично здраве, Русе
  3. Проф. Вихра Миланова – УМБАЛ „Александровска” 5 
  4. Д-р Снежана Христова – МБАЛ, Силистра
  5. Д-р Цвета Райчева – НЦН
  6. Д-р Анна Варсанова – Д”МД”, МЗ
  7. Полина Денчева – Д”ПНДЧР”, МЗ

  Предложения за промени във финансирането и организацията на стационарната психиатрична помощ

  Предложения за финансиране на психиатричните болници
  Предложения за промяна на финансиране на психиатрични отделения в многопрофилни и многопрофилни университетски болници за активно лечение

  Състав на комитета:
  доц. д-р Риналдо Шишков
  д-р Лорис Саян
  д-р Тодор Толев
   

  Предложения за промени в съществуващите законови нормативни актове и предложения за нови наредби касаещи специфични дейности в психиатрията

  Състав на комитета:
  д-р Николинка Ангелова
  д-р Петър Маринов
  д-р Владимир Сотиров
  д-р Диана Дянкова
  д-р Дора Атанасова
  юристи консултанти.
   

  Предложения за доболнична психиатрична помощ, договори с НЗОК и НРД

  Състав на комитета:
  д-р Никола Марков
  д-р Рали Димитров
  д-р Анета Аничкина
  д-р Даниела Димитрова