Българско списание за психиатрия / Bulgarian Journal of Psychiatry

  Библиотека "Българска психиатрична книжнина". Това е дигитална библиотека с трудове на български психиатри, в която отделно се появяват и пълните течения на периодики, които са предшественици на "Българско списание за психиатрия" (което излиза от 2016 г.), като "Неврология, психиатрия и неврохирургия" (1962 - 1991) и "Бюлетин на БПА" (1992 - 2005).

  Том 5, брой 2 2020 г.

  Том 5, брой 1 2020 г.

  Том 4, брой 4 2019 г.

  Том 4, брой 3 2019 г.

  Том 4, брой 2 2019 г.

  Том 4, брой 1 2019 г.

  Том 3, брой 4 2018 г.

  Том 3, брой 3 2018 г.

  Том 3, брой 2 2018 г.

  Том 3, брой 1 2018 г.

  Том 2, брой 4 2017 г.

  Том 2, брой 3 2017 г.

  Том 2, брой 2 2017 г.

  Том 2, брой 1 2017 г.

  Том 1, брой 4 2016 г.

  Том 1, брой 3 2016 г.

  Том 1, брой 2 2016 г.

  Том 1, брой 1 2016 г.